Windykacja należności

Jedną z realizowanych przez naszą Kancelarię Radców Prawnych usług jest windykacja należności. Zadłużenia, będące często przyczyną braku płynności finansowej oraz niemożności realizowania założonych strategii rozwojowych (szczególnie w przypadku dynamicznie rozrastających się przedsiębiorstw), są wynikiem braku rzetelności niesolidnych firm, które, w ramach podjętej współpracy nie uiszczają regularnych opłat (ujętych w podpisanej przez obie strony umowie). Celem naszych prawników, podejmujących się reprezentowania interesów Klientów, jest jak najszybsze odzyskanie należności i taki sposób przeprowadzenia windykacji, który pozwoli ograniczyć koszty postępowania. W związku z tym, w roli pełnomocnika, pracownicy Kancelarii uczestniczą we wszystkich etapach postępowania windykacyjnego. Dotyczy to zarówno etapu negocjacyjnego, jak również postępowania sądowego (prowadzonego nie tylko w Lublinie, ale i na terenie całego kraju).

Pragniemy wspierać naszych Klientów w różnych obszarach prowadzonej działalności. Dlatego też obsługa prawna realizowana w ramach windykacji obejmuje również strategie prewencyjne, dzięki którym możliwe będzie regularne i systematyczne monitorowanie uiszczanych terminowych wpłat (przez współpracowników, klientów, dostawców, etc.). W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości – prawnicy będą mogli podjąć odpowiednie kroki prawne, przewidziane w rozporządzeniach oraz ustawach.

Jednak w przypadku narastającego długu czynności Kancelarii obejmują zarówno działania przedsądowe, jak i sądowe. W pierwszym przypadku obsługa prawna dotyczy prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, uzgadniania optymalnych dla obu stron warunków spłaty zadłużenia, jak i samego zawarcia ugody przedsądowej. Jeżeli jednak istnieje konieczność wejścia na drogę sądową (np. z przyczyny braku chęci współpracy oraz zawarcia ugody ze strony dłużnika), Kancelaria Radców Prawnych reprezentuje interesy swoich Klientów m.in. poprzez wytyczanie powództw w postępowaniach nakazowych i upominawczych.

W ramach świadczonych usług windykacyjnych prawnicy podejmują się nadzorowania zarówno działań przedegzekucyjnych, jak i egzekucyjnych (obejmujących m.in. sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji lub też wskazanie majątku dłużnika).