Porady prawne

Zarówno Klienci indywidualni, jak i biznesowi mogą skorzystać z usług Kancelarii obejmujących porady prawne. W ramach prowadzonych konsultacji zespół prawników jest w stanie udzielić szczegółowych wyjaśnień dotyczących różnych gałęzi prawa. Współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin oraz sprawna praca zespołu Kancelarii sprawia, że zarówno porady prawne udzielane doraźnie, jednorazowo, jak i te, które są częścią długotrwałej współpracy oraz kompleksowej obsługi, np. przedsiębiorstw, pozwalają Klientom podjąć właściwą, zgodną z dyrektywami, rozporządzeniami oraz treścią ustaw decyzję. Wyjaśnienia, których udzielamy, to nie tylko rozstrzygnięcia dotyczące przebiegu proceduralnego poszczególnych postępowań, ale również wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań (po zapoznaniu się z zaprezentowaną przez Klienta dokumentacją oraz charakterem sprawy). W ramach usługi związanej z udzielaniem porad prawnych Klienci mogą oczekiwać wsparcia w zakresie prawa:

  • cywilnego (m.in. wyjaśnienia dotyczące roszczeń o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody, zadośćuczynienia, uznania służebności lub postępowań dotyczących naruszenia dóbr osobistych),
  • karnego (m.in. wyjaśnienia dotyczące postępowania karnego lub karno-skarbowego),
  • spadkowego (m.in. porady prawne dotyczące nabycia, podziału lub zrzeczenia się spadku, rozstrzygnięcia dotyczące konsekwencji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub wprost),
  • rodzinnego i opiekuńczego (m.in. wyjaśnienia dotyczące postępowań i spraw rozwodowych, separacyjnych, alimentacyjnych, dotyczących przyznania opieki nad dzieckiem oraz pozbawienia praw rodzicielskich jednego z rodziców);
  • nieruchomości (m.in. badanie stanu prawnego nieruchomości, ocena prawna umów deweloperskich oraz umów zawieranych z wykonawcami),
  • pracy (m.in. interpretacja przepisów ujętych w zapisach Kodeksu Pracy, ocena dokumentów wewnętrznych firmy regulujących codzienny podział obowiązków służbowych
  • np. uchwał porządkowych),
  • gospodarczego (m.in. wyjaśnienia dotyczące wyboru formy prawnej spółki – przy jej zakładaniu, pomoc przy rejestrowaniu oraz likwidowaniu działalności gospodarczej).