Odszkodowania

Kancelaria specjalizuje się w profesjonalnym dochodzeniu roszczeń należnych od zakładu ubezpieczeń. Oferuje swoje usługi zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego jak i w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Sprawami zajmują się wyłącznie wykwalifikowani prawnicy, którzy dokonują wstępnej oceny zasadności żądań z przytoczeniem odpowiednich podstaw prawnych.

Profesjonalny zespół prawników dochodzi odszkodowań w sprawach dotyczących ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej tj. w razie zajścia wypadku komunikacyjnego, w którym poszkodowany doznał uszkodzeń ciała, urazu psychicznego, a także w przypadku śmierci osoby najbliższej. Kancelaria zajmuje się także kompleksową obsługą klienta w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, błędów medycznych, ubezpieczeń majątkowych współpracując przy tym z profesjonalnymi lubelskimi rzeczoznawcami będącymi jednocześnie biegłymi sądowymi. Kancelaria, z biurem prawnym w Lublinie, dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego przebiegu sprawy i możliwie najszybszego jej zakończenia, zajmuje się również doradztwem w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji o dalsze badania i wizyty u specjalistów z zakresu różnych dziedzin medycyny.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w prawie ubezpieczeń, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń, pozwala na wyrównanie dysproporcji szans istniejących pomiędzy indywidualnym Klientem, a zakładem ubezpieczeń.

Wnikliwa analiza przedstawionej dokumentacji pozwoli prawnikom odwołać się do odpowiednich zapisów prawnych i na ich podstawie ubiegać się, w imieniu Klienta, o wypłatę odszkodowania. Pomimo, iż biuro Kancelarii znajduje się w Lublinie, to ze względu na charakter oraz przebieg prowadzonych spraw, jesteśmy w stanie reprezentować Klientów przed sądami na terenie całego kraju.

Dbamy o to, by rekompensata finansowa wypłacana przez ubezpieczyciela była w pełni zgodna z ustaleniami zawartej umowy (pomiędzy ubezpieczycielem a Klientem Kancelarii).

Z uwagi na obsługę prawną Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Kancelaria nie podejmuje się prowadzenia spraw przeciwko temu zakładowi ubezpieczeń.