Klienci

Naszymi klientami są przedsiębiorcy m.in. z branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, finansowej, obrotu nieruchomościami, przemysłowej. Klientami Kancelarii są podmioty obecne na rynku, z siedzibą w kraju (o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym) i zagranicą, jak też osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej.

Kancelaria reprezentuje także osoby fizyczne w sprawach karnych, administracyjnych oraz cywilnych m.in. rodzinnych, odszkodowawczych np. z tytułu wypadków samochodowych, z zakresu prawa pracy w sporach z pracodawcami, itp.

Z uwagi na obsługę prawną Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Kancelaria nie podejmuje się prowadzenia spraw przeciwko temu zakładowi ubezpieczeń.