Prawo nieruchomości Lublin

W systemie, który obowiązuje w naszym kraju, kwestie związane z wszelkimi aspektami obrotu nieruchomościami, ich użytkowaniem i własnością, podlegają pod regulacje dotyczące prawa rzeczowego. W prowadzeniu spraw i rozwiązywaniu sporów brane są więc pod uwagę zapisy umieszczone w takich dokumentach, jak:
• Kodeks cywilny
• Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (potocznie „ustawa deweloperska”)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
• Ustawa o własności lokali
• Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.
oraz w wielu innych aktach i rozporządzeniach.

Co w świetle prawa rozumiemy pod pojęciem nieruchomości?

Definicję tego pojęcia znajdziemy między innymi w art. 46 § 1. Kodeksu cywilnego. Zawarty tam wpis mówi o tym, iż nieruchomościami określa się:
• części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności (grunty)
• budynki lub części budynków trwale związane z gruntem, pod warunkiem, że na mocy przepisów stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności. Trwałe związanie z gruntem oznacza tu na przykład fundamenty – obiekty postawione na powierzchni tymczasowo wykraczają już poza obręb tej definicji.

Pierwsze z nich to nieruchomości gruntowe, drugie – budynkowe, części budynków natomiast określamy pojęciem „lokalowe”. W przypadku gruntów znajdujące się na nich budynki uznaje się za ich części składowe.

Obrót gruntami i obiektami mieszkaniowymi oraz prawo działalności deweloperskiej

Nasza lubelska kancelaria udziela porad w takich kwestiach jak prawo obrotu nieruchomościami i działalność deweloperska, a także pośredniczy w sporach pomiędzy właścicielami, kupującymi, dzierżawcami obiektów mieszkalnych i nie tylko. Tu znaczenie ma tak zwana ustawa deweloperska, która chroni osoby nabywające obiekt mieszkalny poprzez regulowanie stosunków pomiędzy nimi a deweloperami. Pośredniczymy także w sporach pomiędzy lokatorami a najemnicami lokali mieszkalnych. Działalność prowadzimy w Lublinie, gdzie mieści się siedziba naszej kancelarii, jak i w innych częściach naszego kraju.