Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jak i innych zdarzeniach losowych w uzyskaniu stosownego odszkodowania od odpowiedzialnych podmiotów.  Od początku swojej działalności mamy wyodrębniony zespół specjalistów zajmujący się tylko i wyłącznie tą problematyką. Dzięki wieloletniej praktyce  osiągnęliśmy wysoki poziom wiedzy praktycznej i merytorycznej. Bardzo duża ilość poprowadzonych spraw pociąga za sobą  wszechstronną znajomość orzecznictwa oraz praktyk na rynku odszkodowawczym.

Z uwagi na obsługę prawną Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Kancelaria nie podejmuje się prowadzenia spraw przeciwko temu zakładowi ubezpieczeń.