Polisolokaty

W naszej Kancelarii pomagamy i doradzamy w różnych kwestiach dotyczących długoterminowych umów ubezpieczenia
na życie z ubezpieczeniem funduszu kapitałowego (UFK). Polisolokaty sprzedawane były klientom przez różne
towarzystwa ubezpieczeniowe jako połączenie polisy ubezpieczeniowej i lokaty bankowej. W rzeczywistości jednak z
ubezpieczenia skorzystać było bardzo trudno, a zyski z zawartej umowy były znikome – często przynosiły wręcz
konsumentowi straty. Rezygnacja z umowy wiązała się z utratą niemal całej wpłaty na jej poczet. Bardzo obszerne
dokumenty sporządzone były z użyciem skomplikowanego języka prawno-finansowego. W wielu przypadkach
rozwiązanie ich możliwe było jedynie poprzez wkroczenie na drogę sądową.

Stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych

Decyzją UOKiK-u na towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferowały swoim klientom polisolokaty, nałożone zostały
wysokie kary finansowe. Jako powód podawane było nierzetelne informowanie konsumentów o warunkach zwieranej
umowy. W rzeczywistości praktyki towarzystw ubezpieczeniowych ocierały się o działanie nieetyczne, a wręcz zakazane,
a konsumenci byli zdania, że podczas zawiązywania umowy wprowadzano ich w błąd.

Wysokie opłaty za zarządzanie polisą, niewspółmierna wysokość opłat likwidacyjnych, brak rzetelnego informowania
o ryzyku związanym z inwestycją, przedstawianie umowy jako nieobjętej podatkiem lokaty, która przeniesie szybkie zyski
– wszystko to sprawiało, że liczne grono konsumentów chciało wycofać się z umowy. Możliwe sposoby dochodzenia
wpłaconych środków przedstawić może prawnik lub radca prawny. Ponieważ każda sprawa jest inna, konieczne jest
dokładne zapoznanie się z umową zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Pomoc w sprawie polisolokat świadczona przez lubelską kancelarię

Siedziba naszej kancelarii mieści się w spokojnej okolicy w pobliżu Ronda por. Mariana Mokrskiego. Do naszego biura
można więc dojechać bezpośrednio jedną z wielu linii komunikacji miejskiej, jak i własnym samochodem, który można
zostawić na pobliskim parkingu. Dokładny adres siedziby to ul. Pana Balcera 6B, lok. 7. Naszego biura prosimy szukać na
drugim piętrze budynku. Godziny otwarcia Kancelarii to 8:00-17:00, biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku.

Sprawy w opisanym powyżej zakresie prowadzimy w sądach w całej Polsce.