Porady prawne Lublin

Specjalizacja to podstawa. Klient zainteresowany uzyskaniem porady prawnej jest kierowany do osoby, która ma wiedzę i doświadczenie w dziedzinie, która go interesuje. Konsultacja z adwokatem lub radcą prawnym przed podjęciem działań może uchronić przed negatywnymi konsekwencjami i pomóc, w odpowiednim zabezpieczeniu interesów.

Merytoryczny zakres porad prawnych udzielanych przez zespół KRPiA

Zespół naszej kancelarii tworzy grono adwokatów oraz radców zajmujących się w swojej codziennej pracy różnymi dziedzinami prawa. Porady, których udzielają zarówno osobom fizycznym, jak również w ramach obsługi przedsiębiorstw, związane są z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, karnym, pracy, postępowania administracyjnego, a także spółek handlowych. Świadczone przez nas konsultacje dotyczą w związku z tym m.in. takich spraw, jak:
– rozwody,
– ustalenie lub podwyższenie alimentów,
– postępowania spadkowe,
– odszkodowania,
– windykacja należności,
– upadłość konsumencka,
– tworzenie spółek i ich przekształcanie,
– własność intelektualna,
– umowy sprzedaży oraz najmu/dzierżawy nieruchomości,
– stwierdzenia zasiedzenia.

Sposób odbywania się konsultacji

Porad prawnych udzielamy Klientom z reguły w siedzibie naszej kancelarii bądź też na terenie prowadzonej przez nich firmy (w przypadku obsługi przedsiębiorstw). Po wcześniejszym umówieniu terminu przeprowadzenie konsultacji możliwe jest jednak także online lub telefonicznie.

Aby umówić się na rozmowę z jednym z naszych adwokatów bądź radców, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego. Wstępne określenie zakresu merytorycznego sprawy pozwoli nam przydzielić sprawę osobie posiadającej stosowną wiedzę i kompetencje.

Doradztwo a poufność otrzymanych informacji

Cały zespół KRPiA obowiązuje tajemnica zawodowa, która obejmuje wszystkie przekazywane nam przez Klientów informacje niezbędne do udzielenia im porady prawnej czy też ewentualnych dalszych działań związanych z prowadzeniem sprawy bądź sporządzaniem stosownej dokumentacji. Poufność otrzymanych informacji stanowi dla nas fundament, na którym chcemy budować zaufanie Klientów do naszej kancelarii.

Jednocześnie zapewniamy, że obowiązek ten nie jest w żaden sposób ograniczony w czasie, a zarówno adwokat, jak i radca nie może zostać z niego zwolniony w odniesieniu do faktów, z którymi zapoznał się świadcząc Klientowi swoje usługi.

Z uwagi na stałą obsługę Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Kancelaria nie prowadzi spraw przeciwko temu zakładowi ubezpieczeń.