Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, zarówno w postępowaniu przed wszelkimi organami administracji jak i sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach pomocy prawnej w zakresie prawa administracyjnego można przykładowo wymienić takie usługi jak:

  • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
  • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed wszystkimi organami administracyjnymi, w tym przed samorządowym kolegium odwoławczym
  • sporządzanie pism i środków odwoławczych (odwołań, zażaleń, skarg);
  • pomoc w uzyskiwaniu wszelkich koncesji i zezwoleń
  • doradztwo w sprawach m.in. z zakresu prawa budowlanego, prawa o ochronie środowiska, itp.
  • doradztwo w postępowaniu egzekucyjnym w administracji