Prawo pracy

Kariera zawodowa zajmuje znaczną część życia każdego z nas. Jest to nasze źródło utrzymania i pole do własnego rozwoju. Relacje pomiędzy pracodawcą a osobami zatrudnionymi są jednak precyzyjne regulowane przez rozmaite przepisy prawne, z których najważniejszym jest Kodeks pracy i akty wydane na jego podstawie. Regulacje te mają na celu ochronę interesu obu stron związanych umową o zatrudnienie. Nic więc dziwnego, że w obszarach związanych z karierą i rozwojem zawodowym dochodzić może do wielu sytuacji, nieporozumień i konfliktów, wymagających pomocy ze strony osoby, która jest z tymi przepisami dobrze zaznajomiona.

Zakres udzielanych porad

Nasza kancelaria z siedzibą w Lublinie udziela porad dotyczących między innymi następujących sytuacji:

 • spory związane z wynagrodzeniem i ekwiwalentami
 • spory dotyczące rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o zatrudnienie
 • spory związane z klauzulami zakazu konkurencji
 • spory dotyczące złamania klauzuli poufności
 • spory dotyczące nietypowego czasu wykonywania obowiązków zawodowych
 • spory związane z urlopami i odwoływaniem pracowników z urlopu
 • spory dotyczące mobbingu i dyskryminacji
 • spory dotyczące zmiany warunków zatrudnienia
 • spory związane ze szkodami wyznaczonymi pracodawcy przez osobę zatrudnioną
 • spory związane z odniesieniem uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych
 • spory dotyczące wypłacenia roszczeń i odszkodowań
 • spory związane z prawem związkowym.

Zajmujemy się ponadto reprezentowaniem obu stron konfliktu przed sądem oraz przygotowywaniem różnego rodzaju dokumentacji, regulacji i zapisów umów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prawo pracy nie zajmuje się umowami zlecania i umowami o dzieło. Te regulowane są przez Kodeks cywilny.

Porady prawne w Lublinie i nie tylko

W naszej kancelarii zatrudniona jest kilkunastoosobowa grupa adwokatów i radców prawnych, która zajmuje się wymienionymi wyżej sprawami nie tylko na terenie Lublina, gdzie znajduje się nasza siedziba. Porad i pomocy udzielamy również Klientom z innych części Polski.