Prawo handlowe

Przepisy normujące sposób funkcjonowania podmiotów gospodarczych znaleźć można w wielu różnych źródłach. Przede wszystkim jest to Kodeks spółek handlowych oraz Kodeks cywilny. Inne dokumenty to na przykład ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawa o rachunkowości, a także przepisy międzynarodowe. W regulacjach tych znajdują się przepisy dotyczące m. in. rejestracji działalności handlowej, zawierania i sporządzania umów czy też likwidacji lub rozwiązywania prowadzonej działalności. Określają też stosunki wewnętrzne panujące w podmiotach handlowych, a także ich relacje z osobami trzecimi.

Wymienione regulacje dotyczą spółek cywilnych, a także osobowych i kapitałowych, w tym:

  • jawnych
  • partnerskich
  • komandytowych
  • komandytowo-akcyjnych
  • akcyjnych (S.A.)
  • z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.).

Co oczywiste, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności zastosowanie maja różne przepisy – przykładowo, w przypadku spółek cywilnych głównym źródłem będzie Kodeks cywilny, kapitałowe będą zaś regulowane przede wszystkim przez KSH.

Stała obsługa świadczona przez kancelarie prawne

Zarządcy spółek niejednokrotnie decydują się na stałą współpracę z kancelariami. Mogą dzięki temu korzystać z pomocy prawników i radców prawnych w różnych aspektach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od decyzji dotyczącej jej formy, poprzez sporządzanie dokumentów, aż po reprezentowanie przedsiębiorstw przed sądem. Taka forma współpracy jest często wybierana przede wszystkim przez duże biznesy, natomiast korzystają z niej również osoby prowadzące jednoosobową działalność.

Prawo spółek – Lublin – pomoc kancelarii

Pomocy prawnej, dotyczącej tworzenia, przekształcania i łączenia spółek, udzielamy przedsiębiorcom działającym w różnych branżach. Zajmujemy się zarówno stałą obsługą firm, jak i udzielaniem jednorazowych porad merytorycznych.

Siedziba naszej Kancelarii znajduje się przy ulicy Pana Balcera 6B, w okolicach Ronda por. Mariana Mokrskiego. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.