Prawo Upadłościowe, Restrukturyzacyjne, Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne

KRPiA udziela pomocy przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym w sprawach związanych z postępowaniami upadłościowymi, egzekucyjnymi, restrukturyzacyjnymi i zabezpieczającymi. Pomoc obejmuje takie czynności, jak sporządzanie pism, reprezentowanie Klientów przed sądem oraz doradztwo prawne w trakcie trwania procesu.

Z perspektywy przepisów

Prawo upadłościowe jest ustawą z 28 lutego 2003 roku, która porządkuje procedury dochodzenia roszczeń wierzycieli od dłużników. Dokument reguluje zasady postępowania upadłościowego, egzekucyjnego i naprawczego, które obecnie zastąpione jest restrukturyzacyjnym. Problemy finansowe spółek i osób fizycznych mogą więc być rozpatrywane z kilku perspektyw.

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami Klientów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej – stali się niewypłacalni lub znajdują się w niebezpieczeństwie takiej sytuacji i szukają środków, które zapobiegną konieczności likwidacji działalności. Zakres pomocy prawnej obejmuje między innymi sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości i rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, które ma za zadanie zabezpieczyć byt przedsiębiorstwa.

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

W KRPiA trudnimy się zabezpieczeniem interesów wierzycieli oraz dłużników i wpieramy ich podczas postępowań przed organami prawnymi. Prowadzimy wiele czynności egzekucyjnych i zapobiegawczych, zależnych od sytuacji, w jakiej znalazł się Klient. Wśród nich można wymienić sporządzanie wniosków o wszczęcie procesu sądowego (przed jego rozpoczęciem oraz w toku), a także pism procesowych, egzekucyjnych oraz środków odwoławczych, w tym skarg, apelacji i zażaleń.

Prawo upadłościowe – Lublin

Klienci z Lublina znajdą naszą się siedzibę przy ulicy Pana Balcera 6B w lokalu nr 7 na drugim piętrze. To dogodna lokalizacja (tuż obok Ronda Porucznika Mariana Mokrskiego), do której z łatwością można dojechać środkami komunikacji miejskiej jak i transportem własnym. Poza tym z KRPiA można skontaktować się też telefonicznie, mailowo oraz za pomocą mediów społecznościowych. Szczegóły znajdą się w zakładce “Kontakt”.