Partnerzy

Anna KamińskaAnna Kamińska - wspólnik, adwokat


Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w szczególności w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie pracy i prawie karnym. W swojej praktyce koncentruje się głównie na występowaniu w postępowaniach sądowych z zakresu prawa karnego oraz cywilnego, w tym rodzinnego i pracy. W czasie swojej wieloletniej praktyki w dziedzinie prawa pracy zdobyła doświadczenie w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, w tym w zakresie indywidualnych i grupowych zwolnień pracowników, przygotowywania umów i porozumień dotyczących stosunków pracy, zakładowych przepisów prawa pracy (regulaminy, układy zbiorowe), a także porozumień pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami. Dysponuje bogatym doświadczeniem z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, separacje, majątkowe kwestie małżeńskie). Uczestniczy w mediacji i postępowaniach pojednawczych zwłaszcza w sprawach rodzinnych. Patronuje Fundacji Acdemia Iuris (Oddział w Lublinie). Zarządza w Kancelarii Działem Cywilnym, Pracy i Rodzinnym oraz Działem Karnym.

Agnieszka WoźniakAgnieszka Woźniak - wspólnik, radca prawny


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w szczególności w prawie ubezpieczeń i prawie cywilnym, w tym procesowym. Wybitny ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń. W swojej wieloletniej praktyce zajmuje się głównie doradztwem z zakresu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz reprezentacją zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń jak też występowaniem w postępowaniach sądowych z zakresu prawa ubezpieczeń. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w indywidualnych sprawach. Zajmuje się także obsługą prawną podmiotów występujących na rynku ubezpieczeń. Ponadto reprezentuje w postępowaniach przed sądami powszechnymi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego (m.in. konsumenckie, spadkowe, turystyczne). Dodatkowo doradza w postępowaniach administracyjnych, w tym również przed sądami administracyjnymi. Zarządza w Kancelarii Działem Ubezpieczeń i Działem Administracyjnym.

Dorota Złotkiewicz KidybaDorota Złotkiewicz-Kidyba - wspólnik, radca prawny


Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Autorka licznych publikacji prawniczych. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, w szczególności w prawie zobowiązań, prawie handlowym i gospodarczym, w tym prawie spółek handlowych, prawie telekomunikacyjnym, prawie europejskim, prawie upadłościowym i korporacyjnym. W swojej praktyce koncentruje się głównie na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego (m.in. rejestracje, procesy restrukturyzacyjne, umowy). Zajmuje się również doradztwem w zakresie nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego oraz w sprawach dotyczących obrotu nieruchomościami. Uczestniczy w negocjacjach handlowych jak również reprezentuje przedsiębiorców krajowych i zagranicznych w postępowaniach zarówno przed władzami polskimi (sądy, urzędy, itp.), jak i przed organami europejskimi. Doświadczona w biznesie jako wspólnik i prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; dodatkowo zasiada w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa, jako ich członek. Były syndyk masy upadłości; prowadzi oraz doradza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Biegle włada językiem angielskim (w tym prawniczym). Zarządza w Kancelarii Działem Handlowym i Gospodarczym.