Zasady świadczonych usług

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów Kancelaria podejmuje się realizowania obsługi prawnej m.in. na rzecz podmiotów gospodarczych (np. w postępowaniach windykacyjnych). Wszystkie czynności, których zespół Kancelarii się podejmuje, mają swoje uzasadnienie w treści zawieranej z Klientem umowy (o doraźnej pomocy lub stałej współpracy – w zależności od woli Klienta). Prawnicy podejmują się również obsługi Klientów indywidualnych (np. w sprawach o wypłatę należnego odszkodowania).

Niezależnie od charakteru podpisanej umowy, rodzaju współpracy oraz profilu sprawy – Kancelaria zawsze ma na uwadze wieloaspektowość realizowania podejmowanych działań. W ten sposób jest w stanie objąć swoich Klientów kompleksową i komplementarną obsługą. Dba także o elastyczną formę współpracy – kontakt z prawnikiem możliwy jest w biurze Kancelarii lub w miejscu działalności Klienta. Taka obsługa (mobilna) oznacza także reprezentowanie interesów Klientów przed sądami różnej instancji na terenie całego kraju.

O elastyczności współpracy świadczy również fakt, iż może być ona realizowana zarówno w języku polskim, jak i językach obcych (niemieckim, angielskim, rosyjskim lub ukraińskim).

Struktura Kancelarii, pozwalająca na realizowanie pełnej obsługi Klientów, prezentuje się następująco:

  • Dział Handlowy i Gospodarczy
  • Dział Cywilny, Pracy i Rodzinny
  • Dział Karny
  • Dział Odszkodowania
  • Dział Administracyjny