Zasady świadczonych usług

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów Kancelaria podejmuje się realizowania obsługi prawnej m.in. na rzecz podmiotów gospodarczych (np. w postępowaniach windykacyjnych). Wszystkie czynności, których zespół Kancelarii się podejmuje, mają swoje uzasadnienie w treści zawieranej z Klientem umowy (o doraźnej pomocy lub stałej współpracy – w zależności od woli Klienta). Prawnicy podejmują się również obsługi Klientów indywidualnych (np. w sprawach o wypłatę należnego odszkodowania).

Niezależnie od charakteru podpisanej umowy, rodzaju współpracy oraz profilu sprawy – Kancelaria zawsze ma na uwadze wieloaspektowość realizowania podejmowanych działań. W ten sposób jest w stanie objąć swoich Klientów kompleksową i komplementarną obsługą. Dba także o elastyczną formę współpracy – kontakt z prawnikiem możliwy jest w biurze Kancelarii lub w miejscu działalności Klienta. Taka obsługa (mobilna) oznacza także reprezentowanie interesów Klientów przed sądami różnej instancji na terenie całego kraju.

O elastyczności współpracy świadczy również fakt, iż może być ona realizowana zarówno w języku polskim, jak i językach obcych (niemieckim, angielskim, rosyjskim lub ukraińskim).

Struktura Kancelarii, pozwalająca na realizowanie pełnej obsługi Klientów, prezentuje się następująco:

  • Dział Handlowy i Gospodarczy
  • Dział Cywilny, Pracy i Rodzinny
  • Dział Karny
  • Dział Odszkodowania
  • Dział Administracyjny

Porady Prawne

Prawnicy, przyjmujący w naszej lubelskiej Kancelarii udzielają porad prawnych, obejmujących wszystkie gałęzie tej dziedziny. Pomagają podjąć właściwe decyzje i bronić swoich praw na podstawie obowiązujących przepisów. Doradzamy również w kwestii postępowania cywilnego bądź karnego, oferując wsparcie w formułowaniu niezbędnych wniosków.

Prawo gospodarcze, prawo spółek i transakcje handlowe

Świadczymy również pomoc osobom prowadzącym działalność gospodarczą z wielu branż. Opiera się ona przede wszystkim na doradztwie w sprawach firmowych czy korporacyjnych, obsługa prawna spółek, fundacji. W razie potrzeby sporządzamy analizy, opiniując zgodność firmowych uchwał pod względem normatywnym.

Prawo cywilne

Pomoc w zakresie postępowania cywilnego sprowadza się najczęściej do spraw rodzinnych (testamenty, spadki, rozwody), konsumenckich czy rzeczowych. Udzielamy wsparcia w przygotowywaniu i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, a także reprezentujemy klienta przed organami sądowniczymi oraz administracyjnymi.

Odszkodowania

Udzielamy pomocy osobom pragnącym dochodzić swoich roszczeń w zakresie odszkodowań. Obejmuje ona najczęściej sprawy cywilne, dotyczące między innymi wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych czy innych sytuacji. Dążymy do zakończenia postępowania w możliwie najkrótszym czasie.

Prawo obrotu nieruchomościami i prawo działalności deweloperskiej

Wśród świadczonej przez naszą Kancelarię pomocy znajduje się również doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami i działalności deweloperskiej. Obejmuje ono między innymi prowadzenie dokumentacji, sporządzanie opinii prawnych czy umów jak również reprezentację przed organami administracyjnymi.

Prawo pracy

Nasza Kancelaria w Lublinie umożliwia obsługę klientów indywidualnych i firm w zakresie prawa pracy. Opiniujemy poszczególne uchwały i decyzje pod względem normatywnym, pomagamy sformułować niezbędne dokumenty zakładowe (chociażby poszczególne regulaminy). Prowadzimy również mediacje w razie powstałych konfliktów.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zakres pomocy prawnej naszej lubelskiej Kancelarii obejmuje szeroko pojęte sprawy rodzinne i opiekuńcze. W takich przypadkach zapewniamy pełną dyskrecję, a w razie potrzeby również wsparcie psychologiczne. Reprezentujemy naszych klientów w wielu tego rodzaju sprawach, którymi są m.in. rozwody, separacje i inne sprawy małżeńskie.

Rozwiązywanie sporów

Nasi prawnicy prowadzą również postępowania mające na celu możliwie szybkie rozwiązanie sporów indywidualnych, gospodarczych czy administracyjnych. Są to najczęściej mediacje, negocjacje oraz reprezentacja klienta przed organami sądowymi. Przy każdej sprawie dążymy do uzyskania kompromisu i zażegnania danego konfliktu.

Praktyka karna

W zakresie prawa karnego prowadzimy zarówno sprawy indywidualne, jak również gospodarcze. Usługi tego rodzaju opierają się między innymi na reprezentowaniu klienta w zakresie pełnomocnictwa, jego obronie w postępowaniu sądowym bądź prokuratorskim, jak również doradztwie przez cały okres trwania sprawy.

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

W naszej Kancelarii udzielamy pomocy prawnej dotyczącej szeroko pojętych spraw z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. W jej ramach formułujemy niezbędne wnioski, pomagamy w skompletowaniu pełnej dokumentacji, a także reprezentujemy klientów podczas spraw dotyczących klauzuli czy środków odwoławczych.

Windykacja należności

Jedną z form pomocy, świadczoną przez naszych prawników jest windykacja należności. Najczęściej sprawy tego rodzaju sprowadzają się do reprezentowania interesów klientów przez cały okres trwania postępowania negocjacyjnego, jak również sądowego. Dążymy do sprawnego zakończenia każde prowadzonej sprawy.

Prawo administracyjne

W ramach świadczonych przez naszą kancelarię usług prawnych zajmujemy się obsługą klientów w sprawach administracyjnych. Obejmuje ona przede wszystkim sporządzanie niezbędnych pism i opinii, pełnomocnictwo we wszystkich prowadzonych sprawach, jak również stałe doradztwo w zakresie postępowania i inwestycji klienta.