Windykacja, odzyskiwanie długów

Niestety dla wielu przedsiębiorców problem nieopłaconych faktur wystawionych za wykonane usługi lub sprzedane produkty nie należy do rzadkości. Często kontrahenci ignorują jednocześnie prośby wierzyciela o uiszczenie zaległej kwoty, a nawet celowo unikają kontaktu.

Jeżeli problem ten dotyczy również Państwa przedsiębiorstwa, profesjonalnego wsparcia może udzielić Wam kancelaria prawna, która tak jak nasza specjalizuje się w odzyskiwaniu należności. Windykacja długów od przedsiębiorstw lub osób prywatnych, którą prowadzi kancelaria prawna, to świadomość, że na każdym jej etapie stosowane są wyłącznie te środki, które dopuszczone są przez aktualne przepisy prawa. Poza tym adwokat bądź radca prawny, który będzie zajmował się odzyskiwaniem należności w imieniu Państwa przedsiębiorstwa, będzie mógł reprezentować je nie tylko w bezpośrednich kontaktach z kontrahentami, którzy nie uiścili opłat w terminie, lecz także w trakcie ewentualnego postępowania sądowego.

Odzyskiwanie należności – windykacja długów od przedsiębiorstw i osób prywatnych przez zespół KRPiA

Naszym celem, jest jak najszybsze odzyskanie należności i taki sposób przeprowadzenia windykacji długów, który pozwoli ograniczyć koszty postępowania. Pracownicy Kancelarii uczestniczą we wszystkich etapach postępowania windykacyjnego. Dotyczy to zarówno etapu negocjacyjnego, jak również postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Udzielamy wsparcia na każdym etapie postępowania przedsiębiorstwom z Lublina, a także podmiotom z całego województwa lubelskiego oraz pozostałych części kraju.

Zakres świadczonych usług

W zależności od danego przypadku zespół naszej Kancelarii może podjąć różne środki mające na celu odzyskanie długu. Windykacja należności od przedsiębiorstw i osób prywatnych to przede wszystkim podejmowanie prób polubownego rozwiązania sprawy. Zespół naszej kancelarii w imieniu Klienta kontaktuje się z dłużnikiem, wysyłając m.in. monity oraz wezwania do zapłaty.

W przypadku, gdy wszystkie próby kontaktu były bezskuteczne lub z innych powodów negocjacje nie przynoszą rezultatów, kierujemy sprawę do sądu, sporządzając pozew i inne niezbędne pisma, a także reprezentujemy Klienta w trakcie rozprawy.

W sprawach, w których proces odzyskiwania należności prowadzony jest przez Komornika, monitorujemy ich postęp, pozostając w stałym kontakcie z kancelarią komorniczą.

Na każdym etapie postępowania możemy ponadto przeprowadzić czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika, a także zbadać przesłanki, które pozwoliłyby złożyć wniosek o jego upadłość.