Wynagrodzenie

Atutem współpracy z Kancelarią Radców Prawnych są przejrzyste jej warunki. Precyzyjnie określone warunki wynagrodzenia pozwalają Klientom Kancelarii zapoznać się z kosztami związanymi z obsługą realizowaną przez prawników.

Wysokość pobieranego przez prawników wynagrodzenia jest ściśle uzależniona od rodzaju świadczonej usługi, a co za tym idzie – także stopnia jej trudności, uwzględnionej w umowie stawki godzinowej oraz czasu, który wiąże się z pracą prawnika nad powierzoną mu sprawą. Kancelaria uwzględnia także możliwość ustalenia indywidualnych składek za poszczególne zlecenia, co zawsze jest bezpośrednio uzgadniane z Klientem.

Dbając o dogodną dla Klientów formę płatności, Kancelaria uwzględnia zarówno możliwość rozliczenia wystawionej faktury gotówką lub przelewem bankowym, tak w walucie polskiej (PLN), jak i zagranicznej (EUR, USD, GBP).