ANNA KAMIŃSKA

wspólnik, adwokat
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w szczególności w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie pracy i prawie karnym. W swojej praktyce koncentruje się głównie na występowaniu w postępowaniach sądowych. W czasie swojej wieloletniej praktyki w dziedzinie prawa pracy zdobyła doświadczenie w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, w tym w zakresie indywidualnych i grupowych zwolnień pracowników, przygotowywania umów i porozumień dotyczących stosunków pracy, zakładowych przepisów prawa pracy (regulaminy, układy zbiorowe), a także porozumień pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami. Dysponuje bogatym doświadczeniem z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, separacje, majątkowe kwestie małżeńskie). Uczestniczy w mediacji i postępowaniach pojednawczych, zwłaszcza w sprawach rodzinnych. Patronuje Fundacji Acdemia Iuris (Oddział w Lublinie).
Zarządza w Kancelarii Działem Cywilnym, Pracy, Rodzinnym oraz Karnym.

AGNIESZKA WOŹNIAK

wspólnik, radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wybitny ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń. W swojej wieloletniej praktyce zajmuje się głównie doradztwem z zakresu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz reprezentacją Klienta, zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak też postępowania sądowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w sprawach indywidualnych. Zajmuje się także obsługą prawną wiodącego podmiotu na rynku ubezpieczeń. Ponadto reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego (m.in. konsumenckie, turystyczne). Dodatkowo doradza w postępowaniach administracyjnych, w tym również przed sądami administracyjnymi.
Zarządza w Kancelarii Działem Ubezpieczeń i Administracyjnym.

DOROTA ZŁOTKIEWICZ-KIDYBA

wspólnik, radca prawny
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Autorka publikacji prawniczych.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie zobowiązań, szeroko rozumianym prawie gospodarczym i handlowym, prawie autorskim, telekomunikacyjnym oraz w branży IT. Zajmuje się również doradztwem w zakresie nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego. Uczestniczy w negocjacjach handlowych. Były syndyk, doradza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od kilku lat wraz ze swoim zespołem prowadzi z sukcesem sprawy przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym, w zakresie odzyskiwania środków z tzw. Polisolokat. Biegle włada językiem angielskim (w tym prawniczym).
Zarządza w Kancelarii Działem Gospodarczym i Handlowym